Service Designer Natuurmonitoring 32u/w

Volgnummer: 68790

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: UTRECHT

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: UTRECHT
Duur: 05-09-2024 - 05-09-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 16-08-2024

Project:


Wie zijn wij

BIJ12 (onderdeel Vereniging Interprovinciaal Overleg) is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
• Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)


• Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)


• GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen


• Stikstof en Natura 2000
Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring

BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.


Wat ga je doen?

Als Service Designer binnen het Programma Verbetering VHR-monitoring (VVM) speel je een cruciale rol in het vormgeven en begeleiden van sessies en het visualiseren van complexe informatie. De sessies vinden plaats zowel binnen het programmateam als met vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die deelnemen aan het programma. Je werkt nauw samen met projectleiders en de programmamanager om sessies in het team, met de stuurgroep en in de werkteams voor te bereiden en te faciliteren. Je draagt zorg voor een toegankelijke terugkoppeling van de resultaten en visualiseert complexe informatie op een heldere en toegankelijke manier.


Functieomschrijving:

Als Service Designer binnen ons programmateam ben je verantwoordelijk voor:
• Sessies voorbereiden: Je ontwerpt, organiseert en faciliteert sessies met verschillende groepen binnen het programma, van operationeel tot en met strategisch, waarbij je zorgt voor effectieve werkvormen en gedetailleerde voorbereiding om tot concrete resultaten te komen.


• Visualiseren resultaten sessies: je verwerkt de resultaten van de sessies visueel en neemt deze (in samenwerking met het team) op in documenten.


• Presentaties maken: Je bereidt presentaties voor over het programma voor verschillende doelgroepen binnen en buiten het programma, waarbij je complexe informatie helder en visueel aantrekkelijk presenteert.


• Visualisatie en rapportage: Je vertaalt complexe gegevens naar concrete en begrijpelijke visualisaties en beschrijvingen die kunnen worden opgenomen in documenten en notities en/of in de online omgeving beschikbaar gemaakt worden.


• Coachen van projectleiders: Je ondersteunt projectleiders bij het toepassen van visueel werken en design thinking, en stimuleert een iteratieve en mensgerichte benadering.
Profiel:

Je bent mensgericht, pragmatisch, iteratief, co-creatief en holistisch, waarbij je organisatie, proces en techniek als één ontwerpopgave ziet. Je hebt een gedegen kennis van design thinking en agile werken. Je bent een enthousiaste en mensgerichte professional die de nadruk legt op design thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test). Je weet complexe zaken concreet te maken en kunt goed op verschillende niveaus schakelen. Als storyteller kun je een duidelijk beeld schetsen en mensen meenemen in je verhaal. Als luisteraar vertaal je eisen en wensen naar een duidelijk beeld en coach je anderen hierin. Je staat stevig in je schoenen als facilitator van sessies.


Wensen:

Ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten binnen de publieke sector, bij voorkeur met een focus op natuur, natuurmonitoring of vergelijkbare domeinen. Aantoonbare ervaring met het realiseren van service processen en procedures in grote organisaties (> 1000 medewerkers), waarbij je effectief omgaat met een breed scala aan stakeholders. Ervaring met het verzamelen, analyseren en vertalen van interne en externe eisen en wensen naar concrete projectresultaten. Ervaring met het coachen en begeleiden van collega's op het gebied van design thinking en het faciliteren van design sprints.


Functie-eisen:
Eis 1:
Indien het aangeboden tarief buiten het gestelde bandbreedte ligt is uw inschrijving niet geldig.

Toelichting:
De aanbieding is een all-in tariefstelling, waaronder o.a. reiskosten, woon-werk en evt fee-kosten. Het tarief staat vast gedurende de looptijd van de overeenkomst, inclusief de eventuele verlengingen die hieruit voortvloeien.

Benoem het nummer van deze eis in uw cv en of u akkoord bent met ja /nee
Geef in het cv uw uurtarief. Indien uw uurtarief hoger is dan het dan het genoemde maximum wordt uw aanbieding terzijde gelegd.
Eis 2:
De aangeboden kandidaat is akkoord:
A) Dat deze opdracht voor 32 uur per week wordt uitgevoerd;
B) Met de procedure en de inhuurvoorwaarden;
C) Uw inschrijving, waaronder de shortlistcriteria, dient naar waarheid te worden ingevuld op straffe van ongeldigheid. Indien u duidelijk ten onrechte punten toekend op één of meerdere shortlistcriteria wordt uw inschrijving niet verder in behandeling genomen en terzijde gelegd.

Toelichting:
Het uurtarief is inclusief alle kosten, exclusief btw. Het tarief staat vast gedurende de looptijd van de overeenkomst, inclusief de eventuele verlengingen die hieruit voortvloeien.

Benoem in het cv of u akkoord bent met deze eis met ja of nee
Indien u dit niet benoemd ( a, b en c) in uw cv wordt uw aanbieding terzijde gelegd.
Eis 3
A) Geef naast het cv een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria in hetzelfde document.
Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria.
Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria.
Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen.

B) Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling.

Gebruik uitsluitend 1 bijlage: cv en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document.

Indien u niet aan a en b voldoet kan uw aan bieding terzijde worden gelegd.
Eis 4:
U beschikt over minimaal een afgerond hbo diploma.

Toelichting:
Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.
Eis 5:
Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring als service-designer of een vergelijkbare functie: visualiseren van complexe informatie (voeg een voorbeeld toe bij de inschrijving), ervaring bij het toepassen van creatieve werkvormen voor effectieve sessies.

Toelichting:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis.
Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.
Eis 6:
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met design thinking (empathice, define, ideate, prototype, test)

Toelichting:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis.
Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.
Eis 7:
Aantoonbare kennis en ervaring met de Agile werkwijze en het vervullen van de rol van service designer daarbinnen.

Toelichting:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis.
Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.

Wensen:
Shortlistcriterium 1:
Aantoonbare ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten binnen de publieke sector, bij voorkeur met een focus op natuur, natuurmonitoring of vergelijkbare domeinen.

Toelichting:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.
Shortlistcriterium 2:
Aantoonbare ervaring met het realiseren van service processen en procedures in grote organisaties (> 1.000 medewerkers), waarbij je effectief omgaat met een breed scala aan stakeholders.

Toelichting:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.
Shortlistcriterium 3:
Ervaring met het verzamelen, analyseren en vertalen van interne en externe eisen en wensen naar concrete projectresultaten.

Toelichting:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.
Shortlistcriterium 4:
Ervaring met het coachen en begeleiden van collega's op het gebied van design thinking en het faciliteren van design sprints.

Toelichting:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.
Shortlistcriterium 5:
Aantoonbare ervaring met het ontwerpen, organiseren en faciliteren van sessies met passende werkvormen.

Toelichting:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.

Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.

Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.
Fase 2.
Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit.
Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten
Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt BIJ12 zich het recht om niet te gunnen.

A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0
- Pro-actief
- Creatief
- Mensgericht
- Pragmatisch
- Iteratief
- Holistisch
- Teamspeler
- Verbindend

B. Vaardigheden 300/200/100/0
- Co-creatie
- Faciliteren van sessies
- Ontwerpen van sessies
- Verbeelden
- Storyteller
- Luisteren
- Vertalen van eisen en wensen in een duidelijk beeld
- Coachen

C. Kennis 300/200/100/0
- Werkervaring bij programma’s in de publieke sector
- Ervaring met Miro en InDesign
- Werkvormen voor sessies met verschillende soorten deelnemers
- Design Thinking Solliciteer nu!