Information Security Officer (ISO) 36u/w

Volgnummer: 67403

Publicatiedatum: 11-06-2024

Locatie: ZWOLLE

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: ZWOLLE
Duur: 15-07-2024 - 01-03-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 21-06-2024

Job Description
Als Information Security Officer (ISO) werk je vanuit kaders die op concernniveau door de CISO worden vastgesteld. Uiteraard ben je bij het vaststellen en onderhouden van die kaders betrokken, maar richt je je vooral op de naleving daarvan in de operationele processen. Als ISO ontleent je jouw toegevoegde waarde aan de kennis van de afdeling(en) en het maken van de vertaalslag die moet worden gemaakt van algemene IB-normen naar de specifieke bedrijfssituaties. Die algemene IB-normen hebben vooral betrekking op personeel en organisatie, communicatie (ten behoeve van bewustwording), gebouwen en ruimten (ten behoeve van fysieke beveiliging), informatiebeveiligingsincidenten en de invulling van business continuity management in de Business Unit.

Functie-eisen:
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.
De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.
De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan.

1. Naam aangeboden Kandidaat:
Naam: ...

2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie.
Naam organisatie: ...
Adres: ...
Woonplaats: ...

3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag.
Naam: ...
E-mailadres: ...
Telefoonnummer: ...

4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst.
Naam: ...
Functie: ..

5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden).
Opdracht: ...
Periode: ...
Eenheid / team / contactpersoon: ...

De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde relevante opleiding op het gebied van informatiebeveiliging (op hbo niveau.
Kandidaat beschikt over afgeronde geaccrediteerde opleiding op het gebied van informatiebeveiliging, zoals CC, ISSMP, ISSAP of vergelijkbaar.
De kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare informatiebeveiligingsfunctie.
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een overheidsorganisatie.

Wensen:
De kandidaat heeft aantoonbare kennis van belangrijke standaarden zoals de Baseline Informatiebeveiliging (BIO)

Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.
De kandidaat is bekend met het uitvoeren van risico-, en procesanalyses en het aansturen van pentesten en verbetertrajecten.

Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.
De kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring bij een provincie.
De kandidaat heeft aantoonbaar inhoudelijke kennis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
ERVARING
Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Bij voorkeur zijn deze opdrachten uitgevoerd binnen een overheidsorganisatie.

Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. Solliciteer nu!