Projectleider medewerkerswaarderingsonderzoek 36u/w

Volgnummer: 67402

Publicatiedatum: 11-06-2024

Locatie: AMSTERDAM

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: AMSTERDAM
Duur: zsm - 08-07-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 21-06-2024

Opdrachtomschrijving

De directie P&O bestaat sinds 1 februari 2022 in haar huidige vorm. Opgavegericht, wendbaar en vertrouwen zijn de leidende thema’s voor de concern-brede organisatieopgaven. P&O sluit hierop aan met de strategische HR agenda. Het project Medewerkers Waarderings Onderzoek (MWO) is hier een onderdeel van.


Rol projectmanager

Dit project draagt bij aan de strategische doeleinden van de organisatie, kenmerkt zich door een maatwerkaanpak waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van werk en medewerkers en heeft een gemiddeld afbreukrisico. Als projectmanager ben je in staat om, gezamenlijk met de business, het beste resultaat te leveren. Je staat voortdurend in verbinding met business en toetst de tussenresultaten.


Werkzaamheden

Onderstaande werkzaamheden worden verdeeld, in overleg met je duo partner; de interne projectmanager.

• Je stuurt mede het projectteam functioneel aan en overlegt met je projectmedewerkers over de voortgang en samenhang van de verschillende onderdelen;
• Je draagt mede zorg voor een (uitvoerbaar) projectplan voor de korte, middellange termijn.
• Je bewaakt mede voortgang, afhankelijkheden en risico’s op projectniveau;
• Je bent sparringpartner van de interne projectmanager
• Je draagt bij aan de adviseren en rapportage aan diverse relevante stakeholders;
• Je zorgt mede dat de eindresultaten zoals beschreven in het projectplan worden behaald;
• Je levert hands-on je bijdragen aan de implementatieproducten;
• Je zorgt er mede voor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen op projectniveau.


Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.


De opdrachtgever(s)

Bureau Personeel en Organisatieadvies is de businesspartner van directies en management in de lijnafdelingen van de gemeente Amsterdam. Zij ondersteunen en adviseren de directies en het management bij hun opgave voor de stad. Onze bekwame, innovatieve en gedreven collega’s zetten zich met de juiste en kwalitatief goede P&O-dienstverlening in op thema’s als: Werving en selectie, Leren, ontwikkelen en inzet van talent, Werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden en Personeelstaken.


Functie-eisen:
Eis
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met (functioneel) leidinggeven aan project- en/of programmateams die werken aan complexe veranderopgaven in een bestuurlijke/politieke context.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Eis
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met (functioneel) leidinggeven aan project- en/of programmateams die werken aan complexe veranderopgaven in een bestuurlijke/politieke context.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Eis
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het uitwerken van een beleidskader en het ontwerpen van een gedegen implementatieproces.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:
Wens
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een overheidsorganisatie.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wens
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met medewerkersonderzoeken.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wens
- Werkervaring
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Europese aanbestedingen.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Solliciteer nu!