Adviseur Veiligheid 36 u/w

Volgnummer: 55200

Publicatiedatum: 18-09-2023

Locatie: DEN OEVER

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

Country Code: 31 National Number: 850201022

Reageren voor: 29-09-2023

Opdrachtomschrijving DAS aanvraag Rijkswaterstaat

Opdrachttitel : Adviseur Veiligheid

Opdrachtgever : Rijkswaterstaat
Aantal opdrachten : 1
Werklocatie : Assen
Schaal : 11
Startdatum : 01-05-23
Einddatum : 30-04-24
Einddatum verschuift : Ja
Optie tot verlenging : Ja, 1 x maximaal 12 maanden en 1x maximaal 6 maanden na
afloop initiële opdracht.
Prognose aantal uur : 36 uur per week
Toelichting : Opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zelfstandig in wanneer het een
opdracht op ZZP-basis betreft. Wel vindt - voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is - afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
Screening : Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
dient uiterlijk 6 weken na aanvang van de opdracht in Nétive JOB
geüpload te worden. Bij ‘Naam organisatie’ dient de naam van de
leverancier vermeld te staan inzake het inhurende dienstonderdeel.
Dienstverband : Zowel kandidaten op ZZP-basis als met arbeidsovereenkomst
(detachering) kunnen worden aangeboden. Er is geen sprake van een
arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever. Het betreft tijdelijke
werkzaamheden, uit te voeren door extern in te huren personeel.
Integriteit : Het is niet toegestaan de opdrachtgevende organisatie (rechtstreeks) te
benaderen met betrekking tot deze aanvraag. Iedere poging tot positieve
of negatieve beïnvloeding - op welke manier dan ook - van de bij de
procedure betrokken medewerkers zal leiden tot uitsluiting van deelname.
Verificatiegesprek : [nog nader te bepalen]

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

Opdrachtomschrijving
Werken aan de veiligheid is essentieel bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. We laten veilige infrastructuur aanleggen en beheren en onderhouden deze veilig. We zorgen voor of dragen bij aan veilige waterkeringen en een vlotte en veilige vaart op de kanalen en de Waddenzee. Samen met jouw collega’s zorg jij ervoor dat de veiligheid op onze droge en natte netwerken gegarandeerd is.

Als adviseur veiligheid ben jij medeverantwoordelijk voor het op orde krijgen van de Integrale Veiligheidsdossiers (IVD’s, ook wel V&G dossiers in wetgeving genoemd): het verzamelen van ontbrekende gegevens, het beoordelen van documenten op actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid, de toetsing van de zogenoemde object-RI&E’s conform artikel 14 van de Arbowet, het uitzetten van onderzoeksvragen en veiligheidsstudies en het verwerken van data n.a.v. veiligheidsstudies in de IVD’s en Object-RI&E’s.

Eventueel, indien hier genoeg capaciteit voor beschikbaar is, geef jij de aandachtspunten t.a.v. veiligheid in de projectopdrachtsformulieren (POF's) opgenomen te worden, om ervoor te zorgen dat een veilige uitvoering van werkzaamheden geborgd wordt in de ontwerp- en uitvoeringsfase van de projecten, totdat de IVD’s 100% op orde zijn.

Tot slot zorg jij ervoor dat veiligheid nog duidelijker een plaats krijgt in de primaire processen van Rijkswaterstaat. Hierdoor ben jij in staat om gesignaleerde risico’s gericht te mitigeren. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en je deelt van nature je kennis met collega’s binnen het veiligheidsnetwerk en daarbuiten.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK).
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een certificaat als kerndeskundige/Arbodeskundige (conform artikel 14 van de Arbowet).
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Hogere Veiligheidskundige.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwproces conform het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 2 afdeling 5).

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het uitvoeren van RI&E’s voor infrastructurele objecten.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het effectief toepassen van ICT systemen en software t.b.v. automatische verwerking van data.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en werkervaring bij of in opdracht van een (data-gedreven) grote onderneming of instantie.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met advisering en ondersteuning op het gebied van veiligheid.

CV eis:
Benoem duidelijk in het cv uw opgedane werkervaring en opleidingen.
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word of PDF formaat van maximaal 7 pagina's A4.

Gespreksinformatie:
Datum en tijd nog niet bekend.