Project manager Strategisch Huisvesting plan (SHP) 24 u/w

Volgnummer: 55196

Publicatiedatum: 18-09-2023

Locatie: AMSTERDAM

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

Country Code: 31 National Number: 850201022

Standplaats: Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC, Amsterdam. Voornamelijk Hoofdkantoor en thuis, maar wel bezoeken van andere
vestigingen.
Duur: start zsm t/m 6 maanden
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 2 oktober 2023

Binnen de afdeling Algemene Zaken zijn we op zoek naar een ervaren project manager Strategisch Huisvesting plan. Wij werken binnen Waternet aan een strategisch huisvestingplan (‘SHP’) voor de diverse kantoor locaties van Waternet. Waar de visie, het beheer en het beleid van dit vastgoed intern tot nu nog versnipperd wordt bedacht,
uitgevoerd en beheerd, werken wij binnen de werkgroep ‘SHP’ aan een plan voor centrale visie/aansturing/beheer. De laatste 2 jaar zijn grote stappen gezet vanuit planvorming en zijn al een aantal voorgelegde besluiten geaccordeerd door directie. De huidige project manager en de werkgroep hebben hierin reeds goed werk geleverd. Als opvolger van de huidige project manager volg je sterk het spoor wat reeds is uitgezet
de laatste 2 jaar, waarbij uiteraard veel ruimte en vrijheid ligt vanuit jouw aanwezige expertise daar nog zaken aan te versterken of toe te voegen. Belangrijk is wel een gestage voortgang van het SHP gezien een aantal naderende deadlines in de komende jaren. Daarom is naast grote vakkennis en goed project management, met name ook een helicopterview en goed stakeholder management (en sensitiviteit)
binnen een complexe organisatie essentieel. Niet alleen intern maar ook extern via contacten binnen de gemeente en verhuurders/vastgoed markt.

De resultaten die moeten worden opgeleverd zijn binnen het SHP beschreven in twee sporen;
Spoor 1 Strategisch huisvestingplan
Het besluit is genomen dat “centraliseren van huisvesting” uitgangspunt is voor ons SHP. De opdracht nu is dat verder uit te kristalliseren en te implementeren. Daarnaast is het vinden van een passende locatie voor een bedrijfsonderdeel met specifieke huisvesting wensen ook een belangrijke eerste taak.

Spoor 2 Centraal vastgoedbeheer
- Het opleveren van een aanvullend directievoorstel tot centraal vastgoed beheer voor de diverse kantoor vestigingen, werkplaatsen en magazijnen (‘KWM’) . Daaropvolgend dient dat geimplenteerd te worden en ben je daarin aansturend Voor beide sporen geldt dat er sprake is van deadlines waar het project rekening mee moet houden. En daarnaast goed rekening houden en eigenaarschap nemen op verwachtingsmanagement van alle stakeholders.

Als projectmanager ‘SHP’ wacht jou de volgende taken; 3 van 5
Classificatie: Intern
1. Sturing geven aan project(team) van circa 5 team leden
2. Afstemming met de diverse stakeholders binnen Waternet
3. Opstellen en bewaken planning en mijlpalen projectplan
4. Gebouwinformatie per locatie op orde brengen (gap analyse)
5. Bewaken en coördineren van uitvoering communicatieplan
6. Opstellen project/meerjarenbegroting + analyse van de risico’s
7. Invulling geven aan uitvoering van de roadmap (SHP, organisatie en
gebouwoverdracht)
8. Voorstellen schrijven op verschillende niveaus
9. Voorbereiden en leiden werksessies met uitwerking van het resultaat
10. Het opleven en laten implementeren van een realistisch strategisch
huisvestingplan wat breed gedragen wordt door directie en alle andere
stakeholders.

Daarnaast zijn de volgende kwaliteiten en competenties van belang ;
1. Inspirerende persoonlijkheid, assertief en zelfstandig
2. In staat te kunnen delegeren en te sturen
3. Vakkennis vastgoed bezien vanuit diverse aspecten; strategisch,
technisch, beheer & onderhoud, kennis van de markt , wet &
regelgeving.
4. Strategisch en tactisch kunnen denken en handelen
5. Goed communiceren, rapporteren en communiceren op verschillende
niveaus binnen de organisatie
6. Kennis van complexe organisaties is een pre
7. Risicomanagement kunnen toepassen: onderkennen van risico’s en
vermogen daarop proactief te kunnen sturen.
8. Ruime ervaring met projecten en projectteams

De werkgroep wordt geleid door de project manager en bestaat uit de teamleider en medewerkers van Facilitaire Zaken plus onze Assets afdeling. Team grootte is circa 5 personen. Zij doen allen hun eigen werkzaamheden en maken daarnaast tijd vrij voor deze werkgroep. Daarnaast heb je veel contact en afstemming met andere leidinggevenden of vakspecialisten binnen Waternet. De opdrachtgevers zijn de Teamleider Facilitair en het afdelingshoofd Algemene Zaken. Je bespreekt daarnaast maandelijks als trio de voortgang van het SHP met het afdelingshoofd en de directeur
Dienstverlening (stuurgroep SHP)

Eisen:
- In het bezit van (minimaal) een HBO opleiding project of vastgoed management
- Aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar met betrekking tot vastgoed management in een complexe en politieke organisatie.
- Aantoonbare ervaring stakeholder management in complexe organisaties (en in relatie tot diverse niveaus zoals interne medewerkers en leidinggevenden, directie, bestuur, OR, etc..)
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wensen:
- Kennis en ervaring met het werken via Sharepoint (20%)
- Ervaring met Risico Management (40%)

- Ervaring met rapporteren en communiceren op verschillende niveaus binnen de organisatie (40%)


De kandidaat dient te beschikken over de volgende
competenties:
• verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling.
• duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
• leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
• innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken?
• Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
• Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van calamiteiten zelfstandig handelend op te treden als
coördinator scenario.
• Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Deze competenties worden getest in een gesprek.

CV eis:
Het cv inclusief voorstelblad is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 8 A4'tjes groot.

Gespreksinformatie:
De gesprekken vinden plaats op 10 oktober tussen 13:30 en 16:00 uur. Gesprekken vinden plaats op locatie, gelieve hier rekening mee te houden.