Projectleider expertisecentrum vakantieparken 20-24 u/w

Volgnummer: 28869

Publicatiedatum: 22-02-2021

Locatie: ZWOLLE

Contactpersoon

Cheyenne Locadia

Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

0850201022

Standplaats: Zwolle
Duur: 29-03-2021 t/m 31-08-2021
Optie tot verlenging: in overleg
Reageren voor: 3 maart 2021

Organisatie
Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke thema’s zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Staf, Beleidsstrategie, Beleidsvorming & Programmering, Beleidsimplementatie & Realisatie en het OV-bureau.

Je zal gaan samenwerken met collega's van de eenheden Economie en Cultuur en Bestuurs- en Concernzaken.

Project
Het toerisme is een belangrijke economische pijler in de provincie Overijssel. Een deel van de parken is echter niet meer vitaal en verdere achteruitgang dreigt. Hierdoor kan bijvoorbeeld een gelegenheidsstructuur ontstaan voor illegale bewoning en/of ondermijnende criminaliteit. Om dat te voorkomen is het van belang dat parken die zich in de ‘gevarenzone’ bevinden te revitaliseren tot recreatiebedrijven met een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast ligt er een opgave om parken zonder recreatief toekomstperspectief te transformeren of te saneren.

De provincie is voornemens om in het kader van een provincie dekkende aanpak Vitale Vakantieparken samen met gemeenten een expertisecentrum op te zetten die gemeenten kan ondersteunen met een onderbouwde en integrale aanpak van de problematiek. Gemeenten blijven daarbij telkens zelf verantwoordelijk, maar kunnen daarbij wel worden gefaciliteerd vanuit deze op te zetten organisatie. Het plan voor het expertisecentrum wordt momenteel verder uitgewerkt. Alhoewel het plan nog verder uitgewerkt wordt, wil de provincie Overijssel samen met de gemeenten alvast een start maken met een aantal concrete pilots en de opbouw van het expertisecentrum.

Opdracht omschrijving
Voor de opstartfase is de provincie op zoek naar een projectleider, die als pionier de eerste werkzaamheden van het expertisecentrum gaat oppakken. Dit betreft de begeleiding en aanpak van 4 – 6 parken (pilots). Daarnaast werkt hij/ zij aan de inhoudelijke opbouw van het expertisecentrum, zoals het uitwerken van methodieken, instrumenten en het in kaart brengen van wat werkt en wat niet werkt. De organisatorische opbouw behoort niet tot de werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
- Het inventariseren van kennis- en hulpvragen bij gemeenten, ondernemers en parkvertegenwoordigers.
- Het uitwerken / beschikbaar krijgen van de benodigde kennis/ expertise en instrumenten (zoals afwegingskaders, handreikingen, werkwijzen/ plannen van aanpak) t.b.v. een revitaliserings/transformatie/saneringsaanpak/veiligheids-(ondermijnings)aanpak.
- De informatiepositie omtrent parken versterken via parkgerichte pilots/scans om benodigde informatie boven tafel te halen (vooronderzoeken).
- Het ondersteunen van gemeenten, ondernemers en parkvertegenwoordigers bij het revitaliseren, transformeren, saneren of integraal controleren van hun park of bedrijf. Je gaat hierin casusgericht te werk.
- Het verbinden van soortgelijke casussen, zodat over en weer ervaringen worden uitgewisseld.
- Je denkt mee over de verdere inhoudelijke opbouw van het expertisecentrum.

Eisen
- Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
- Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, vrijetijdseconomie of vergelijkbaar.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur op het gebied van verblijfsrecreatie in de periode 2010-2021.
- Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring met verblijfsrecreatie op minimaal 5 projecten.

Gunningscriteria
- Externe heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met revitalisering van vakantieparken.
- Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met projectmanagement op 5 projecten.
- Externe heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met veiligheids-/ondermijningsvraagstukken.
- Externe beschikt aantoonbaar over een actueel netwerk bij gemeenten in Overijssel.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring bij een gemeente/gemeenten in de periode: 2010-2021.
- Externe heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met woningbouwprogrammering.
- Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

Competenties
- Oplossingsgericht;
- Pro-actief;
- Enthousiasmerend;
- Doortastend;
- Toegankelijk.

CV
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gesprekken
De interviews zullen plaatsvinden op maandag 15 maart 2021 tussen 9:00 uur en 12:30 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG