Technisch specialist wegverhardingen 36u/w

Volgnummer: 67386

Publicatiedatum: 11-06-2024

Locatie: BREDA

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: BREDA
Duur: 04-07-2024 - 31-12-2024
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 21-06-2024

Technisch specialist wegverhardingen

De afdeling Wijkzaken zoekt een enthousiaste collega die aan de slag gaat als technisch specialist wegverhardingen. Wij werken als Gemeente Breda hard aan het beheren en onderhouden van onze openbare ruimte. Zo wordt onder andere gezorgd voor een goed en veilig netwerk aan wegen. Ben jij goed op de hoogte van beheervraagstukken rondom wegverhardingen en ben je in staat om het beheerbelang goed te verwoorden? Dan zoeken wij jou als onze nieuwe technisch specialist wegverhardingen!


Wat ga je doen

In nauwe samenwerking met de adviseur civiel geef je vorm aan het wegbeheer van de gemeente Breda op tactisch en operationeel niveau. Dit geldt voor zowel het dagelijks klein, als het geprogrammeerde groot onderhoud.

• Je zorgt ervoor dat de verhardingen voldoen aan de technische vereisten.


• Je bent het aanspreekpunt voor technische vragen en schadeclaims en je bent tevens verantwoordelijk voor het oplossen van calamiteiten.


• Je adviseert vanuit jouw specialistische kennis onder andere in stedelijke projecten en nieuwbouwplannen.


• Je zorgt ervoor dat de afdeling Uitvoering (Grond, weg en waterbouw en verkeer en/of het Ingenieursbureau), opdracht krijgt tot inspectie en onderhoud van de verhardingen en dat het meerjarenplan wordt aangehouden.


• Je beoordeelt (oplevering) inspecties en geeft advies over kwaliteit.


• Je neemt actief deel aan het vakteam Civiel en zorgt ervoor dat jouw specialisme de aandacht krijgt die het verdient.


• Je draagt vanuit vakdiscipline bij aan het 'Handboek Openbare Ruimte'.
We zoeken jou

Je beschikt over een afgeronde Mbo-opleiding Civiele techniek. Je bent een wegverhardingsspecialist die kennis heeft van beheervraagstukken. Je hebt projectervaring in een soortgelijke context. Je bent klantgericht en werkt samen met anderen aan een gezamenlijk resultaat. Je plant en organiseert zelfstandig je werk. Je bent met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden in staat om het beheerbelang goed te verwoorden en bent hierin vasthoudend.


Wie zijn wij

Gemeente Breda heeft van oudsher een grote aantrekkingskracht vanwege haar ligging. Daarom wil Gemeente Breda zich nu en in de toekomst positioneren als Internationale Schakelstad en daarmee onderscheiden van andere steden met de focus op een groene, gastvrije stad met de beste bereikbaarheid. Deze torenhoge ambities hebben ook zijn doorwerking op het cluster Civiel, waar jij als Technisch specialist wegverhardingen onderdeel van uitmaakt. Het inwonersaantal van Breda groeit gestaag en hierdoor worden de wegen maximaal belast. Nu is het moment om plannen te maken voor de toekomst. Hoe gaan we zorgen dat de wegen in Breda de juiste capaciteit hebben en blijven houden? Het antwoord op dit vraagstuk is zeker niet in beton gegoten. En juist daarin kun jij als innovatieve Technisch specialist wegverhardingen het verschil gaan maken! Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met de manager Openbare Ruimte, de adviseur civiel en je collega specialisten. Daarnaast heb je korte lijnen met de afdeling Uitvoering (Grond-, Weg-, Waterbouw en Verkeer) en het Ingenieursbureau van Gemeente Breda.


Lees meer over de Gemeente Breda hier


Functie-eisen:
U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan.
Met uw inschrijving verklaart u dat uw kandidaat in loondienst gedetacheerd wordt.
Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.
Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.
Breda VOG adviseurs- en managersfunctie.
Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. Met uw inschrijving verklaart u zo spoedig mogelijk na gunning van de opdracht een VOG (van de door u voorgestelde kandidaat) te uploaden in het digitaal dossier van de kandidaat in Flex West-Brabant. Het betreft een VOG met screeningsprofiel 11, 12, 13, 22, 41 en 53.
De kosten voor het aanvragen van de VOG kunnen eenmalig gedeclareerd worden via de urenregistratie in Flex West-Brabant.
Let op: Als binnen een termijn van 3 weken geen geldige VOG wordt geüpload, wordt de urenregistratie van de ingehuurde medewerker geblokkeerd en behouden wij ons het recht voor de opdracht per direct te beëindigen.
De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week.
Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.
Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde MBO-opleiding in de richting van civiele techniek. Dit moet blijken uit het cv.
Uw kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als technisch specialist wegverhardingen of een vergelijkbare functie binnen een gemeente of in opdracht van een gemeente. Dit moet blijken uit het cv.

Wensen:
Uw kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring in de rol als opdrachtgever voor het uitvoeren van inspecties en onderhoud van wegverhardingen. Dit moet blijken uit het cv
Uw kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring met het bij oplevering van een werk (wegverharding) inspecteren van het werk en daarbij adviseren over de kwaliteit van het werk. Dit moet blijken uit het cv.
Uw kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring met het hands-on afhandelen van technische vragen, schadeclaims en oplossen van calamiteiten op het gebied van wegverhardingen. Dit moet blijken uit het cv
Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).
Uw kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
- resultaatgericht
- omgevingsbewust
- proactief
- communicatief vaardig
- plannen en organiseren

De week van 1 juli is gereserveerd voor persoonlijke gesprekken. Wij verzoeken u (uw kandidaat) vriendelijk hier reeds rekening mee te houden. Solliciteer nu!