Beleidsadviseur Jeugd 32 u/w

Volgnummer: 42136

Publicatiedatum: 22-06-2022

Locatie: AMSTELVEEN

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

0850201022

Standplaats: Amstelveen
Duur: 01-08-2022 t/m 31-01-2023
Optie tot verlenging: Ja, 3x 3 maanden
Reageren voor: 30 juni 2022

Opdrachtomschrijving
De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één organisatie.

De afdeling Jeugd & Samenleving telt ruim 100 medewerkers en vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Het beleidsteam Samenleving geeft mede uitvoering aan politieke programma's d.m.v. een integrale benadering en een sterke beleidsregierol. Het team beheert (subsidie-) opdrachten en ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen cultuur, welzijn, onderwijs, jeugd, sport, ondersteuning en zorg, allemaal belangrijke voorzieningen van/voor onze inwoners.

I.v.m. een zwangerschapsverlof zijn wij tijdelijk op zoek naar een Beleidsadviseur Jeugd.

De opdracht
Je (bege)leidt projecten gericht op betaalbare en goede jeugdhulp, je geeft opdrachten aan externe organisaties en verleent subsidies t.a.v. preventie (denk bijvoorbeeld aan buurtgezinnen en opvoedadvies). Je stimuleert instellingen en collega's van andere afdelingen om samen taken en opgaven in te vullen. Daarnaast begeleid je pilots in het veld, vaak op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs/kinderopvang en samen met verwijzers naar jeugdhulp. Samen met externe partijen maak je afspraken over de concrete uitvoering.

Je organiseert en verzorgt beleidsontwikkeling, legt dwarsverbanden, maakt resultaten van het beleid zichtbaar, lost vraagstukken op of zorgt dat deze op de goede tafel geagendeerd worden.
Je adviseert aan bestuurders, zowel mondeling als schriftelijk, over beleid en ontwikkelingen (lokaal & landelijk). Daarnaast onderhoud je een in- en extern netwerk, sla je bruggen en krijg je partijen in beweging.

Kandidaatomschrijving
- WO werk- en denkniveau.
- Minimaal 3 jaar werkervaring als Beleidsadviseur Jeugd.
- Ervaring met diverse beleidsvelden binnen een gemeente.
- Ervaring o.g.v. preventie van jeugdproblematiek.
- Ervaring met subsidieverlening.
- Kennis van de sociale kaart regio Amstelland.

Eis
- Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als Beleidsadviseur Jeugd, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Referentie vereist

Gunningscriteria
- Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als Beleidsadviseur bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
- Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring op het onderwerp preventie jeugdproblematiek (waaronder sport, voeding en leefstijl), opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
- Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met subsidieverlening, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
- Op cv aantoonbaar kennis van de sociale kaart omgeving Amstelland.

Competenties
- Klantgericht.
- Resultaatgericht.
- Betrouwbaar.
- Goed ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden.
- Communicatief zeer sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
- Creatief.
- Zelfstandig.
- Omgevingsbewust.
- Bestuurlijk sensitief
Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist.
Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
De gesprekken worden gevoerd op donderdag 7 juli tussen 14.00 - 17.00 uur.
De kandidaat dient op dat tijdstip beschikbaar te zijn.
Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
- Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
- Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
- Competenties voor deze uitvraag.
- In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.
- Klik en samenstelling binnen het team.

Aanleveren na gunning
VOG