Projectleider 16-18 u/w

Volgnummer: 28878

Publicatiedatum: 23-02-2021

Locatie: AMSTERDAM

Contactpersoon

Mandy Blokhuis

mandy.blokhuis@dcengineers.nl

085-0201022

Standplaats: Oranje-Vrijstaatplein, 2, 1093NG, AMSTERDAM
Duur: 8-3-2021 t/m 1-8-2021
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
Reageren voor: 2 maart 2021

Functieomschrijving
In de Dapperbuurt in Oud-Oost is behoefte aan een maatschappelijke accommodatie voor bewoners met een GGZ achtergrond, kwetsbare volwassenen en jongeren. Gebleken is dat het huidige aanbod voor deze doelgroepen niet voldoet. Om dit te realiseren zoeken wij op korte termijn een projectleider die de behoefte verder inventariseert, de mogelijkheden onderzoekt en een beheer- en exploitatieplan maakt.

Je begint met onderzoeken wat voor de verschillende doelgroepen nodig is en wat de wensen van de verschillende partijen hieromtrent zijn. Je voert hiervoor gesprekken met de verschillende organisaties die in de wijk actief zijn, met collega beleidsrealisatoren van de gebiedspool en met het Gebiedsteam Oud Oost. Ook leg je contact met collega's van verschillende directies om het plan financieel dekkend te maken. Tegelijkertijd inventariseer je de huisvestingsmogelijkheden die er in de Dapperbuurt voorhanden zijn. Je brengt verschillende partijen bij elkaar die mogelijk samen een voorziening gaan delen en je stimuleert hierbij de onderlinge samenwerking. Uiteindelijk stel je, in samenspraak met collega's en (welzijns)partijen, een concrete locatie voor en maak je na goedkeuring hiervan een beheer- en exploitatieplan en zorgt voor financiële dekking vanuit verschillende directies, zoals Ruimte en Duurzaamheid, OJZD en de stadsdeelorganisatie. Deze plannen worden voorgelegd aan Vastgoed. Zowel voor het onderzoek naar de behoefte als voor de inventarisatie van de huisvesting is al het nodige voorwerk verricht. Het project Is rond de zomerperiode afgerond.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam Oost is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Stadsdeel Oost is verdeeld in 5 gebieden: het Oostelijk Havengebied, IJburg, Zeeburgereiland, Indische Buurt, Oud-Oost en Watergraafsmeer. Het diverse Amsterdam-Oost staat bekend om de brede straten met 19e-eeuwse gebouwen, het vele groen en het hoge aantal culturele bezienswaardigheden.

Eisen
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een Hbo werk- en denkniveau.
- Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van het sociale domein, financiën en vastgoed. Je opereert op een gevorderd tactisch niveau.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het werken met gemeentelijk vastgoed, kennis van het sociale domein van de gemeente Amsterdam.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft gemeentelijke ervaring en kan omgaan met verschillende belangen.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met beheer- en exploitatieplannen op het gebied van accommodaties.

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: zsm