Senior Adviseur Privacy 36 u/w

Volgnummer: 55195

Publicatiedatum: 18-09-2023

Locatie: Zwolle

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

Country Code: 31 National Number: 850201022

Standplaats: Zwolle (thuiswerken mogelijk)
Duur: 01-01-2024 t/m 31-12-2026
Optie tot verlenging: Nee
Reageren voor: 27-09-2023

Opdracht omschrijving
Algemeen
De Dienst Informatie Management van de politie zorgt ervoor dat de collega’s op straat én op kantoor, op de juiste manier worden ondersteund met maatwerkinformatievoorzieningen.
De Politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politie Diensten Centrum en de Dienst IM is de sector Gegevensgebruik en –beheer (GGB) voor deze taak verantwoordelijk.

De sector GGB bestaat uit vier teams. De teams ‘User Experience’, ‘Gegevensmanagement’, IV 'Architectuur' en 'Expertisecentrum Privacy'. De sector GGB heeft een richtinggevende en bewakende rol op het gebied van architectuur, kwaliteit van gegevens, user experience en privacy. Tevens zien we toe op de naleving van wet- en regelgeving op de genoemde gebieden; we hebben daarbij een regie-, beheer-, kennis- en controlefunctie.

Het werk
Als Senior Privacy Adviseur ga je aan de slag binnen het Expertisecentrum Privacy. Hier ben je het aanspreekpunt op privacygebied bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties binnen de politie. Voor veel van deze (nieuwe) applicaties moet in het kader van de AVG en Wpg een GEB (DPIA) worden uitgevoerd. De senior privacy adviseur begeleidt dit proces, geeft gedegen informatie over de privacyaspecten en voert gezamenlijk met de verantwoordelijke Product Owners een GEB uit. De senior adviseur privacy weet een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de noodzaak tot het uitvoeren van een GEB en de implementatie van de bijbehorende mitigerende maatregelen en anderzijds de flexibiliteit die noodzakelijk is binnen een Agile ontwikkelproces.

Naast het uitvoeren van GEB's (DPIA's) verwachten wij ook dat de senior privacy adviseur zelfstandig projecten en programma’s kan adviseren op het gebied van privacywetgeving.

Verder is een belangrijk onderdeel van deze opdracht het begeleiden van de huidige interne medewerkers van het Expertisecentrum Privacy doormiddel van kennisoverdracht. Zodat het Expertisecentrum Privacy een volgende stap kan maken in haar volwassenheid.

Verantwoordelijkheden
Als senior adviseur privacy ben je verantwoordelijk voor het:
- Zelfstandig beoordelen en uitvoeren van GEB's (DPIA's)
- Zelfstandig geven van privacy advies in projecten en programma's
- Begeleiden van huidige medewerkers.

Eisen:
- Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige juridische opleiding op WO niveau.
- Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met complexe privacyvraagstukken.
- Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van GEB's (DPIA's) binnen complexe organisaties. In deze periode heb je minimaal 5 GEB's (DPIA's) afgerond.
- Aantoonbare werkervaring met het begeleiden of coachen van (junior) medewerkers.
- Aantoonbare werkervaring met privacy binnen een IT-omgeving. Dit betekent dat je bijvoorbeeld betrokken bent geweest bij software ontwikkeltrajecten.

Wensen:
- Aantoonbare werkervaring met- en kennis van de Wet Politiegegevens (Wpg).
- Bij voorkeur ben je in het bezit van een CIPP/E certificering of een vergelijkbaar alternatief.
- Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving.
- Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige juridische opleiding op WO niveau in de richting van privacy of IT-recht.

Competenties
- Coachen
- Klantgerichtheid
- Netwerkvaardigheid
- Organisatievermogen
- Overtuigingskracht
- Initiatief

CV-eisen:
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.