Business developer innovatiehubs (12) 36 u/w

Volgnummer: 42137

Publicatiedatum: 22-06-2022

Locatie: BREDA

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

0850201022

Standplaats: Breda
Duur: 04-07-2022 t/m 03-07-2023
Optie tot verlenging: Ja, meerdere verlengingen zijn mogelijk
Reageren voor: 28 juni 2022

Business developer innovatiehubs

Business developer Innovatiehubs Breda (Games en circulaire economie)

Breda heeft in 2019 haar economische visie “Internationale Hotspot voor Toegepaste Technologie en Creativiteit” gelanceerd. Doel is om samen met het bedrijfsleven en het onderwijs te werken aan een wendbare economie, die klaar is voor de toekomst door het inzetten van -in de stad aanwezige- technologie en creativiteit.

Belangrijk onderdeel van deze aanpak vormen een viertal innovatiehubs, die functioneren als thematisch ecosysteem, hybride leeromgeving en aanjager voor de transitie van het MKB. Het gaat hierbij om de thema’s robotica, AI & Data, games en circulaire economie. Deze innovatiehubs staan allen min of meer voor de uitdaging om na een eerste enthousiaste start, door te groeien naar een meer volwassen fase. In deze volwassen fase zou de continuïteit gewaarborgd moeten zijn, zou de impact op de economie van stad en regio substantieel moeten zijn gegroeid en zou een sterkere bijdrage moeten worden geleverd aan het economisch profiel van Breda.

Wij zoeken een business developer met als hoofdtaak om gedurende een periode van 1 jaar de besturen van de Stichting Breda GameCity en de Stichting Breda Circulair te ondersteunen en te adviseren bij deze stap naar volwassenheid. Dit komt samen in het eindproduct van deze opdracht, namelijk een door de stichtingsbesturen gedragen businessplan, voor een periode van 4 jaar, met daarin aandacht voor de basisorganisatie, benodigde faciliteiten, het activiteitenpakket en een perspectief op een sluitende begroting. Tegelijkertijd moet de business developer ook bereid zijn hand en spandiensten te verrichten bij het organiseren en concretiseren van de stap voorwaarts.

Naast deze werkzaamheden vul je de rest van de week met andere taken:
- Je bent vanuit de afdeling economie het eerste aanspreekpunt voor circulariteit/duurzaamheid en draagt bij aan het organisatie brede programma op circulariteit en trekt daarbij enkele projecten.
- Oppakken en eventueel ontwikkelen van andere opdrachten rondom de uitvoering van de economische visie.

De medewerker werkt samen met collega’s in het team Economie. De economische visie is het belangrijkste kader voor deze opdracht.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding;
- Ruime ervaring met het oprichten of ondersteunen van innovatieclusters c.q. Triple Helix samenwerkingsverbanden;
- Het beschikken over een relevant regionaal netwerk is een pré, in staat dit snel op te bouwen een must;
- Enthousiaste, overtuigende en open persoonlijkheid die tegelijkertijd goed in staat is te luisteren;
- Strategisch sterk, sensitief en communicatief vaardig
- Financieel voldoende onderlegd voor een goede onderbouwing

Eisen
- De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week.
- Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding. Dit moet blijken uit het cv.
- Uw kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het oprichten of ondersteunen van innovatieclusters c.q. Triple Helix samenwerkingsverbanden; Dit moet blijken uit het cv.

Wensen
- Ruime ervaring in het economisch werkveld op lokaal / regionaal niveau
- Ruime ervaring met het oprichten of ondersteunen van innovatieclusters c.q. Triple Helix samenwerkingsverbanden;
- Ruimte ervaring met het opstellen van businessplannen

Competenties
-Ervaring aantoonbaar met referentieprojecten
-Goed begrip voor wat de opdrachtgever op basis van de vacaturetekst vraagt
-inzicht in het relevante interne- en externe speelveld
-Enthousiaste, overtuigende en open persoonlijkheid die tegelijkertijd goed in staat is te luisteren
-Strategisch sterk, sensitief en communicatief vaardig
-Bestuurlijke sensitiviteit

Aanleveren na gunning
VOG met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43