Senior Projectondersteuning- assistent Projectleider (9) 32 u/w

Volgnummer: 28864

Publicatiedatum: 22-02-2021

Locatie: VENLO

Contactpersoon

Maya Toekoen

maya.toekoen@dcengineers.nl

085-0201022

Standplaats: Venlo
Duur: 08-02-2021 t/m 31-07-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 25 februari 2021

Uitvraag Senior Medewerker Projectondersteuning / assistent Projectleider
Veel dijken in Noord- en Midden – Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het HWBP-programma van Waterschap Limburg heeft tot doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma op 12 locaties dijkversterkingen voorbereid. Waterschap Limburg werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven. Het gaat om een omvangrijk programma waarbij intensief contact met de omgeving plaatsvindt.

Wat ga je doen?
Als Medewerker Projectondersteuning / assistent Projectleider werk je vanuit een IPM-team samen met de andere IPM-team leden en ondersteun je de Projectleider en andere IPM-team leden in brede zin. Je functioneert als spil in het IPM-team waarbij wordt verwacht dat actief wordt bijgedragen aan de voortgang en de producten van het IPM-team waaronder ten minste het schrijven van projectplannen, rapportages, het aanvragen van subsidies, het ondersteunen van het omgevingsmanagement, ondersteunen in activiteiten naar buiten toe, etc.
Ook houdt de Medewerker Projectondersteuning / assistent Projectleider, samen met de IPM-team leden, de voortgang en uitvoering van de projecten in de gaten en weet precies in welke fase de projecten zitten en wat er allemaal nog geregeld moet worden om de benodigde voortgang te houden en knelpunten op te lossen. Collega’s met vragen over inhoud, voortgang, aanpak, etc. kunnen bij de Medewerker Projectondersteuning / assistent Projectleider terecht.

Als Medewerker Projectondersteuning / assistent Projectleider werk je in een pool van projectondersteuners / assistent projectleiders en samen met de programmasecretaris aan programma overstijgende taken die weer verbinding hebben met de projecten zoals het programmaplan, het voorbereiden en afstemmen van bestuurlijke agenda, het maken van annotaties voor projecteider en programmadirecteur.

Wat ga je doen:
Je draagt zorg voor de voorbereiding en organisatie van bijeenkomsten met interne en externe partijen;
Je maakt verslagen van overleggen, al dan niet met externe partijen;
Je bewaakt proactief afspraken, draagt zorg voor de voortgang van actiepunten en het anticiperen hierop;
Je draagt actief bij aan het schrijven van projectplannen en (voortgangs-)rapportages en het voorbereiden en coördineren t.b.v. aanvragen van subsidies;
Je ondersteunt het omgevingsmanagement en ondersteunt in activiteiten naar buiten toe;
Je werkt in een pool van projectondersteuners / ass. Projectleiders en samen met de programmasecretaris aan programma overstijgende taken die weer verbinding hebben met de projecten zoals het programmaplan, het voorbereiden en afstemmen van bestuurlijke agenda, het maken van annotaties voor projecteider en programmadirecteur;
Je ondersteunt het IPM-team de realisatie bij vraagstukken en eventuele wijzigingen;
Je draagt actief bij aan de interne communicatie;
Je draagt zorg voor het documentbeheer, waaronder het vormen van dossiers, het verzamelen van informatie uit diverse systemen, het onderzoeken of documenten een onderdeel uitmaken van een groter geheel en uitzoeken welke medewerker ermee belast is;
Je verleent ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden t.b.v. het team communicatie, o.a. mailings en (nieuws)brieven;
Je werkt samen met de andere projectondersteuners aan de doelstellingen van het programma;
Je draagt actief bij aan kennisborging en –overdracht.

Kennis en vaardigheden:
Minimaal een afgeronde HBO-opleiding of MBO-opleiding met 2 jaar werkervaring in de rol van projectondersteuner / assistent projectleder;
Kennis en ervaring met projectmatig werken conform het IPM rollenmodel is een pré;
Je werk gestructureerd en vindt het een uitdaging om te werken in een complexe bestuurlijke en dynamische omgeving.
Je bent in staat om overzicht te houden in een omgeving waar veel gebeurt en kunt omgaan met pieken in werk en werkdruk;
Je bent in staat om kennis over te dragen en mensen te enthousiasmeren.