Projectmanager gebiedsgericht grondwaterbeheer 16 u/w

Volgnummer: 55194

Publicatiedatum: 18-09-2023

Locatie: UTRECHT

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

Country Code: 31 National Number: 850201022

Standplaats: Utrecht
Duur: start zsm t/m 1 oktober 2024
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 26-09-2023

Korte beschrijving speelveld:
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 450.000 inwoners in 2040. In de in 2021 door de raad vastgestelde ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ staat hoe Utrecht de komende 20 jaar wil inzetten om de verwachte groei op een gezonde wijze te faciliteren. Gelijktijdig vinden er landelijke beleidsontwikkelingen plaats. In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet zal het gebiedsplan dat is vastgesteld onder de Wbb van rechtswege wijzigen in een
(onverplicht) programma 4 jaar nadat de Omgevingswet van kracht is geworden. De invoering van de Omgevingswet brengt wijzigingen mee in de verhoudingen en rollen tussen decentrale overheden en daarnaast

in het melding- en vergunning proces. Dit kan aanleiding geven tot wijzigingen in het Gebiedsplan. Echter de gemeente blijft vanuit het overgangsrecht verantwoordelijk voor het gebiedsplan en de aanwezige verontreinigingen. De grondwaterkwaliteit verantwoordelijkheid ligt echter weer bij de provincie als regisseur van het grondwater. Gelijktijdig aan deze wijziging is de druk op gebruik van het de ondergrond en grondwater ten behoeve van de energietransitie groot. Een goed nieuw gebiedsplan kan mogelijk beide wijzigingen goed borgen.

Je taken zijn:
Wij zoeken een projectmanager die voorzitter is van de stuurgroep gebiedsplan 2.0. Hierbij worden de volgende acties voorzien:
- Projecten kan aansturen voorbereiden, uitvoeren en afronden; de integrale planning is daarbij leidend en je kan goed sturen op behalen van deadlines.
- Bewaken van de voortgang van startdocument en de activiteiten van het gebiedsplan 2.0
- Bewaken van afstemming en draagvlak intern en extern voor het gebiedsplan 2.0
- Zorgdragen voor draagvlak en bestuurlijke besluitvorming voor het startdocument
- Het eventueel aanvullend ondersteunen bij deelactiviteiten gebiedsplan 2.0

De opdracht is complex en zal gedurende het traject onder invloed staan van externe factoren en beı̈nvloeden externen de inhoud, het resultaat en het proces.

Rond het kernteam werken nog een aantal collega’s van bodem en ondergrond aan de deelactiviteiten van het gebiedsplan 2.0. Een aantal belangrijke deelactiviteiten en basisonderdelen voor het gebiedsplan zijn:
- Optimalisatie geohydrologisch model
- Risicobeoordeling verspreiding en monitoring
- 3D model van de ondergrond
- WKO 2e watervoerend pakket
- MER studie
- Juridische toetsing in verband met de omgevingswet
- Financiële bijdrageregeling gebiedsplan nader uitwerken

Jij beschikt over:
- Je beschikt over WO werk- en denkniveau;
- Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van oplossingen tegen bodem-, ondergrond- en grondwater-verontreinigingen (harde eis)
- Je hebt bij voorkeur ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;
- Je beschikt over de juiste sociale vaardigheden, overtuigingskracht, bent verbindend en tegelijk resultaat gericht;
- Je bent in staat je hoofd koel te houden, wanneer externe factoren veel druk leggen op het projectresultaat;
- Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid.
- Je bent in staat om over grenzen heen te kijken en mensen en onderwerpen met elkaar te verbinden.
- Je hebt passie voor het onderwerp.

Overige informatie:
- . Hybride werken is in overleg mogelijk. Als uitgangspunts hanteren
wij hierbij 50/50.
- Geef een aantal voorbeelden van projecten die je hebt begeleid als Projectleider op het gebied van bodem en ondergrond.
- Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.
- Aanleveren referenties is verplicht.

CV eis:
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver. Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit. Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten. Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Gespreksinformatie:
De gesprekken vinden plaats op 4 oktober. Dit kan op ons stadskantoor of digitaal plaatsvinden