Fiscaal juridisch adviseur lokale belastingen 18 u/w

Volgnummer: 42149

Publicatiedatum: 23-06-2022

Locatie: OSS

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

0850201022

Standplaats: Oss of telewerken
Duur: 01-08-2022 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja, 4x 6 maanden
Reageren voor: 5 juli 2022

Opdrachtomschrijving
Taken (niet uitputtend):
- Complexe bezwaren gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en WOZ
- Beroepszaken rechtbank, Hof en Hoge Raad, inclusief vertegenwoordiging ter zitting
- Beleidsadvies Heffen, Invordering, WOZ, WGR
- Advisering MT in al deze vraagstukken
- Sparringpartner voor de teams bij diverse uitvoeringsvraagstukken (denk aan heffen, BIZ, toeristenbelasting e.d)
- Belastingverordeningen redigeren
- Beleidsregels redigeren voor Invordering en Heffen
- Klachten coördinatie
- Beleidsadvisering BSOB en de deelnemers
- Advisering invoering en optimalisatie belastingen
- Bewaken beleidsontwikkeling, jurisprudentie en nieuwe wetgeving i.r.t. teams BSOB en MT
- Overeenkomsten van en met BSOB
- Inhoudelijke vraagbaak en begeleiding aanbestedingen
- Ondersteuning heffingstechnoloog en handhaving van het waterschap bij complexe situaties Zuiveringsheffing Bedrijven

KandidaatomschrijvingProfiel:
- Zelfstandig werkend
- Beslisvaardig en adviserend
- Toegankelijke vraagbaak voor de teams en de deelnemers van BSOB
- Gedetailleerde ervaring met fiscale en uitvoeringsvraagstukken aangaande heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en de Wet WOZ
- Aantoonbaar 10 jaar ervaring op een gelijkwaardige functie bij (een) gelijkwaardige organisatie(s)
- Overweg kunnen met ad hoc vragen die snel een onderbouwd antwoord vereisen
- Actuele kennis hebben van archiefwet

Eisen
- De kandidaat beschikt over een afgerond WO-diploma. Dit blijkt uit de cv.
- De kandidaat beschikt minimaal over 10 jaar werkervaring (opgedaan de afgelopen 5 jaar) in een vergelijkbare functie binnen gemeentelijke en of waterschapsbelastingen. Dit blijkt uit de cv.
- De kandidaat beschikt over recente (niet langer dan 1 jaar geleden) ervaring met het programma GOUW.
- De kandidaat kan per 01 augustus 2022 starten.

Gunningscriteria
- De kandidaat beschikt over een afgeronde WO opleiding richting fiscaal recht.
- De kandidaat beschikt over actuele kennis m.b.t archiefwet en uitvoering en toepassing in de geautomatiseerde belastingsystemen.
- Ervaring met GouwIT als leverancier, Gouwbelastingen als applicatie en basisregistratieve infrastructuren

Toelichting op rooster
Tussen 16 en 20 uur per week

Interviews
Datum is nog onbekend.
Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Er wordt gelet op:
- kennis van en ruime ervaring met lokale belastingen van zowel gemeenten als waterschappen
- ervaring met werken in een samenwerkingsverband
- ervaring met werken in een ICT- georienteerde organisatie
- ervaring met basisregistratief gestuurde processen
Ook wordt er gelet op de volgende competenties en vaardigheden: Klantgericht, doortastend, resultaatgericht, overtuigend, initiatiefrijk, gestructureerd, analytisch, gericht op samenwerking (zowel intern als extern) en omgevingsbewust. Het moge vanzelfsprekend zijn dat kennisdragen tot een kerncompetentie behoort.