Projectmedewerker Openbare Verlichting 20-36 u/w

Volgnummer: 42145

Publicatiedatum: 22-06-2022

Locatie: ZWOLLE

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

0850201022

Standplaats: Zwolle
Duur: 18-07-2022 t/m 01-06-2023
Optie tot verlenging: In overleg
Reageren voor: 1 juli 2022

Organisatie
De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Infrastructuur en Vaarwegbeheer

Deze functie valt binnen het team Project Sturing. Dit team zorgt voor zorgt voor het Dagelijks onderhoud van ons areaal en projectmanagement van groot onderhoud projecten, verkenningenstudies, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen, kunstwerken en voor het uitvoeren van bodem- en asbestbodemsaneringen.

Project
De afgelopen jaren hebben wij ons openbare verlichtingsareaal geheel omgebouwd naar Led. Ook zijn diverse kasten vernieuwd en/of bijgeplaatst.
Tijdens deze werkzaamheden is gebleken dat niet alle e-tekeningen van onze kasten nog actueel zijn. Voor een 140-tal kasten dienen nieuwe e-tekeningen gemaakt te worden.

Opdracht omschrijving
Wij zoeken een kandidaat die ervaring heeft met het vervaardigen van e-tekeningen van openbare verlichting, hierbij inventariseert, inmeet en de juiste gegevens op tekening aanlevert.

De opdracht bestaat uit onder andere onderstaande werkzaamheden:
- Gebruik maken van Wibon en kabelloop in beeld brengen
- Intern een onderlegger opvragen waar de kabelloop ingetekend kan worden
- Kabels in kaart brengen met een kabelzoeker
- Kabelloop inmeten en revisie maken
- Lichtmasten inmeten en revisie maken
- Installatieschema maken (o.b.v. de foto's en visuele inspectie)
- Aanleveren areaalgegevens in Excel
- Tekeningen (kabelloop ,kastpakket ,lay-out)
- Revisietekeningen aanleveren in E-plan, tevens de bewerkbare revisietekeningen

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Revisietekening:
- De revisietekening maken in Autocad versie 2018 (.pdf + .dwg en/of E-Plan). Programma door kandidaat/leverancier ter beschikking stellen
- Revisietekeningen aanleveren in het RD-stelsel.
- Alle onderdelen zodanig van maatvoering voorzien dat de positie in het veld bepaald kan worden.
- Teksten worden horizontaal of verticaal geplaatst.
- Tekeningen voorzien van noordpijl, straatnamen, wegnummer, hectometerpunten. Bij het kabeltracé de kabeldiameter en groepnummers aangeven.
- De kandidaat moet de kabels inmeten en vervolgens intekenen op situatietekeningen. - Op deze tekeningen in maatvoering aangeven;
a. de ligging, doorsnede en type van de grondkabels (NEN3207)
b. de ligging en doorsnede van de mantelbuizen
c. de plaats en type kabelmoffen
d. de plaats en nummer van de masten
e. groepenverdeling
f. de masttype, -hoogte en uithouderlengte;
- armatuurtype en lamptype;

- De kandidaat verstrekt van de verdeelinrichting(en) de volgende gegevens:
a. de aansluitschema’s
b. de kabelnummerlijst
c. de tekening van de constructie en indeling van de schakelkast
d. groepenoverzicht met faseverdeling, bestaande uit een lijst met alle lichtobjecten met daarbij aangegeven op welke groep en fase deze zijn aangesloten;
e. de bedieningsvoorschriften;
- In een Excel-lijst per mast de specificaties aangeven, inclusief de XY-coördinaten.
- Twee analoge tekeningen leveren waarvan er één geplastificeerd door de aannemer in de voedingskast wordt ondergebracht. Ook wordt de meetstaat van de aangebrachte diepte-aarding meegeleverd;
- Bij afronding van de schakelkast aan de provinciale installatieverantwoordelijke uitleg worden gegeven over de werking van de openbare verlichting en de inrichting van de schakelkast.

Wibon registratie:
De gegevens van kabels en leidingen moeten per sleuf per subthema worden vastgelegd. Wanneer er in één sleuf kabels van meerdere subthema’s liggen, wordt per subthema een aparte sleuf aangegeven.

Het aantal kabels registeren per sleuf en per subthema. Het aantal kabels in een sleuf moet worden aangegeven door een label. Een apart label aanmaken per subthema. Wijzigt het aantal kabels in een sleuf, dan wordt een nieuw element getekend. Ook moet aangegeven welke kabels zijn verwijderd.

Eisen
- De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde MBO-opleiding op het gebied van Electro Techniek, Civiele Techniek gebied (of vergelijkbaar).
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als projectmedewerker bij of voor een overheidsorganisatie in de periode: 2010 - heden.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met het opstellen van e-tekeningen voor openbare verlichting op minimaal 2 projecten.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over een certificaat NEN3140 Vakbekwaam persoon.

Gunningscriteria
- Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.
- Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt.
- De Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken aan de openbare verlichting.

Competenties
- Samenwerken;
- Nauwkeurig;
- Plannen en Organiseren;
- Omgevingsbewust;
- Resultaatgericht.

CV
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Interviews
Interviews op maandag 11 juli 2022 tussen 13.00 en 16.00 uur. Het interview vindt plaats in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG