Bouwkundig constructeur 36u/w

Volgnummer: 68773

Publicatiedatum: 10-07-2024

Locatie: BREDA

Contact

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

085 020 1022

Standplaats: BREDA
Duur: 05-08-2024 - 31-12-2024
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 23-07-2024

Project:


Introductie

De afdeling Veiligheid en Leefomgeving is op zoek naar een ervaren bouwkundig constructeur. Als bouwkundig constructeur ben je vanuit je expertise en ervaring verantwoordelijk voor het constructief beoordelen van alle ingediende bouwplannen aan de hand van het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit), de bouwverordening en de hieraan gerelateerde normen. Daarnaast geef je advies op constructief gebied bij handhavingszaken. Heb jij werkervaring als constructeur, ben je oplossingsgericht en heb je overtuigingskracht? Dan zoeken wij jou als bouwkundig constructeur.


Wat ga je doen?

Als bouwkundig constructeur is het jouw doel om samen te werken met alle betrokken partijen, zowel intern als extern, om een oplossing te vinden die voldoet aan de verschillende belangen, inclusief wet- en regelgeving, en die voor iedereen bevredigend is. Dit doe je niet alleen maar samen nog twee bouwkundig constructeurs, de planbeoordelaar, inspecteur bouwbegeleiding en inspecteur toezicht & handhaving. Jij bent niet alleen bezig met cijfers maar je bent ook in gesprek met grote bouwbedrijven, vergunningverleners en adviseurs op locatie wat jouw baan enorm afwisselend maakt.
• Je controleert de ter goedkeuring ingediende berekeningen en tekeningen van een constructie op sterkte, stijfheid en stabiliteit.


• Je beoordeelt constructieve bouwdelen voor, tijdens en na de uitvoering op kwaliteit van materiaal en uitvoeringswijze.


• Je vertaalt adviezen met betrekking tot brandwerendheid, geluid en bodemverontreiniging van brandweer en milieudienst naar constructieve oplossingen.


• Je deelt kennis en bijzonderheden van de praktijk met collega’s om de integraliteit te bevorderen.


• Je draagt zorg voor een goede afstemming van de verschillende werkprocessen binnen de afdeling.
We zoeken jou!

Je beschikt tenminste over een hbo-diploma, in de richting van constructief specialisme. Je hebt werkervaring als constructeur binnen een soortgelijke context. Je hebt actuele Kennis van omgevingsrecht, het Besluit bouwwerken leefomgeving en gerelateerde normen. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief. Je hebt analytisch vermogen, bent besluitvaardig en heb overtuigingskracht. Je kunt oplossingsgericht onderhandelen in (ontstane) probleemsituaties en bent een stevige gesprekspartner op diverse niveaus.


Functie-eisen:
U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan.
Met uw inschrijving verklaart u dat uw kandidaat in loondienst gedetacheerd wordt.
Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.
Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.
Breda VOG adviseurs- en managersfunctie.
Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. Met uw inschrijving verklaart u zo spoedig mogelijk na gunning van de opdracht een VOG (van de door u voorgestelde kandidaat) te uploaden in het digitaal dossier van de kandidaat in Flex West-Brabant. Het betreft een VOG met screeningsprofiel 11, 12, 13, 22, 41 en 53.
De kosten voor het aanvragen van de VOG kunnen eenmalig gedeclareerd worden via de urenregistratie in Flex West-Brabant.
Let op: Als binnen een termijn van 3 weken geen geldige VOG wordt geüpload, wordt de urenregistratie van de ingehuurde medewerker geblokkeerd en behouden wij ons het recht voor de opdracht per direct te beëindigen.
De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week.
Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.
Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van bouwkundig constructeur. Dit moet blijken uit het cv.
Uw kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als werkervaring als constructeur binnen, binnen de afgelopen 5 jaar, een soortgelijke context. Dit moet blijken uit het cv.

Wensen:
Uw kandidaat heeft actuele kennis van de omgevingsrecht, het Besluit bouwwerken leefomgeving en gerelateerde normen. Dit moet blijken uit het cv.
Uw kandidaat heeft ruime kennis van en ervaring in het werken met Powerbrowser. Dit moet blijken uit het cv.
Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).
Uw kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
• Je bent politiek-bestuurlijk sensitief;
• Je hebt analytisch vermogen, bent besluitvaardig en heb overtuigingskracht;
• Je kunt oplossingsgericht onderhandelen in (ontstane) probleemsituaties;
• Je bent een stevige gesprekspartner op diverse niveaus.

De datum 31 juli is gereserveerd voor persoonlijke gesprekken. Wij verzoeken u (uw kandidaat) vriendelijk hier reeds rekening mee te houden. Solliciteer nu!