Projectcoördinator 40 u/w

Volgnummer: 42138

Publicatiedatum: 22-06-2022

Locatie: HENGELO

Contactpersoon

DC Professionals

info@dcprofessionals.nl

0850201022

Standplaats: Hengelo
Duur: 01-07-2022 t/m 31-12-2023
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 28 juni 2022

Achtergrond
Het afvangen en het vastleggen, dan wel opnieuw gebruiken van CO2 in duurzame koolstofkringlopen, is van groot belang om de opwarming van de aarde te stoppen. Twence investeert in installaties om CO2 opnieuw als duurzame grondstof in te zetten.

Sinds het klimaatakkoord van Parijs hebben we in Nederland ingrijpende CO2-klimaatdoelen. In 2030 moet de uitstoot van CO2 met 49% verminderd zijn, en in 2050 zelfs met 95%. Ook bij verbranding van afval komt CO2 vrij. Om de CO2-uitstoot te verminderen, neemt Twence maatregelen. Al in 2014 introduceerden we de eerste installatie ter wereld die CO2 afvangt uit de afvalenergiecentrale. Deze CO2 zetten we om naar natriumbicarbonaat; deze grondstofgebruiken we om de rookgassen te reinigen. Ook leveren we sinds 2020 vloeibare CO2 als meststof voor de glastuinbouw (zodat daar minder aardgasverbruik plaatsvindt) en als ingrediënt voor het maken van droogijs.

Het CCU-project is de volgende stap in onze uitdaging om echt CO2 neutraal te worden. We zijn in november 2021 begonnen met de realisatie van een afvanginstallatie. Hiermee kan jaarlijks 100.000 ton CO2 uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale afgevangen en hergebruikt worden.

Meer informatie over het project zie: https://www.twence.nl/projecten/grootschalige-co2-afvang

Projectorganisatie
Het CCU-project is een zogenaamde EPC-project waarbij verschillende partijen vanuit zowel Nederland als het buitenland bij betrokken zijn. Het project is opgedeeld in 8 zogenaamde loten. Elke contractor heeft zijn eigen projectteam gemobiliseerd op het project en werkt samen met het Twence CCU Projectteam. Het Twence CCU Projectteam bestaat uit een aantal vaste projectmedewerkers (interne krachten en inhuur) en wordt daarnaast door verschillende mensen vanuit alle afdelingen en teams va Twence ondersteund en gefaciliteerd.

Rol Projectcoördinator
- De rol van de projectcoördinator is enerzijds vast en anderzijds flexibel in te richten naar de wensen/ambities van de kandidaat.
- Het vaste deel omvat ca. 20 uur per week en bestaat uit de kernzaken uit de opsomming hieronder, namelijk; informatie beheer en coördinatie van detailplanning (3-6 weken vooruit).
- Het variabele deel (20 uur p/week) kan ingedeeld worden naar de wensen en ambities van de kandidaat, uiteraard passend bij de positie in het project en rekening houdend met zijn/haar kerntaak.
- Hieronder is een zo breed mogelijke omschrijving gegeven. De kandidaat kan hier nog naar eigen wens en ambitie een eigen accent in aanbrengen en er zal ruimte geboden worden om die ambitie invulling te geven in het project of bij Twence.
- Beheersing van project informatie (technische documenten, actielijsten, risicoregisters, Stuurgroep rapportages, rapportages van aannemers enz.) van, naar en tussen Twence en de aannemers.
a. Je bent doordat alle informatie langs jou heen gaat en jij die informatie ook beheerst in onze projectmanagement systemen onze ‘spin-in-het-web’. Je bent van alles op de hoogte en kan zo ook zaken signaleren die ander mogelijk missen. Daarom attendeer je het projectteam ook proactief.
b. Je ontwikkelt op basis van de informatie die er voorhanden is rapportages (KPI’s) die het project verder vooruithelpen.

- We maken voor het beheersen van de informatie gebruik van Microsoft SharePoint en Office 365. Je hebt dus behalve kennis van Office 365 geen specifieke IT-kennis nodig. Wel verwachten we van je dat je goed uit de weg kan met online tools en dat je zelfstandig dingen kan aanleren op basis van informatie op het web.
a. Je draagt de wijze van samenwerking en informatiebeheer ook actief uit aan alle betrokken in het project (werken met SharePoint is nieuw binnen Twence) door bijvoorbeeld opstellen van protocollen, werkafspraken en daar waar nodig leg je het uit.
b. Een mogelijke spin-off is dat je de door jou opgezette werkwijze gaat implementeren bij andere investeringsprojecten van Twence.

- Beheer van de 3-6 week Look ahead Planning.
a. De overall planning wordt beheerst door de hoofdcontractor, maar de dagelijkse details op de bouwsite is iets wat we zelf moeten doen.
b. Je zoekt op basis van de overall planning uit wat er de komende 6 weken on site zou moeten gebeuren en stelt o.b.v. daarvan een 3-weeks detailplanning op.

- In nagenoeg alle rollen in het project is er sprake van hoge belasting. Het staat de kandidaat vrij om naar zijn/haar wens te zoeken naar plekken waar hij/zij additioneel nog activiteiten kan ontplooien; dit kan binnen Sales, Legal, Communicatie, Inkoop en Projectmanagement zijn – de opdrachtgever zal daarin ondersteunen. Enkele ideeën kunnen zijn:
a. Rechterhand PM (opstellen Stuurgroep/RvC rapportages, voorbereiden-voorzitten projectmeetings)
b. Technisch Team ondersteunen bij het opstellen van implementatie plannen (bv. training formats voor operationeel team, 3D VR learning sessies opzetten voor onderhoud)
c. Sales team ondersteunen in het opstellen en maken van Sales & marketing pakketten ter ondersteuning van de verkoop van CO2
d. Organiseren van een interne/externe CCU-events, met en samen Communicatie.
e. Enz.

Eisen
In dit project zoeken we iemand die de capaciteit heeft om hetgeen dat gedaan moet worden aan te leren, op te zetten en uit te voeren, maar tegelijkertijd willen we dat de kandidaat door de extra capaciteit die hij/zij heeft nog een stap verder brengt. We zoeken dus niet iemand jaren ervaring die een bepaalde functie kan invullen, maar juist iemand die ook echt iets kan toevoegen aan het project. Daarom zijn de eisen breder dan sec uit de rolbeschrijving hierboven zou blijken.

- WO-studie achtergrond met een technisch/ operationele raakvlak (bv. technische studie, bedrijfskunde, supply chain management, logistiek).
a. >1 jaar ervaring (relevante ervaring tijdens de studie telt ook, zolang het initiatief- en ondernemersgeest aantoont). Kandidaat is zich verder bewust van de omgangsvormen en normen die gelden op de werkvloer.
- HBO-studie achtergrond (idem als WO), maar dan
a. >3 jaar ervaring (inclusief ervaring tijdens studie)
- Analytisch scherp
- Kan complexe materie eenvoudig ordenen in hoofd- en bijzaak
- Naïef enthousiast (niet geremd, spontaan, ontwapenend en onbevangen)
- Weet resultaten te behalen met tact en respect voor mensen
- Kan omgaan met verschillende mensen en weerstand in allerlei vormen

Praktisch
- Het project wordt gebouwd in Hengelo bij Twence. De site is 10 minuten fietsen vanaf Hengelo CS of 5 minuten vanaf de snelweg.
- Offsite werken is mogelijk (bv. 2 dagen bij fulltime)
- Woonachtig in de regio Twente verdient de voorkeur
- Het project duurt t/m ca. december 2023

Eisen
- Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van Opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat
- De kandidaat is in het bezit van een afgeronde HBO diploma
- De kandidaat heeft kennis en ervaring met het MS office pakket
- De kandidaat beheerst de Nederlandse en Engelse taal zowel woord als geschrift

Wensen
- De competenties, kennis en ervaring zullen worden getoetst tijdens een eventueel gesprek met de opdrachtgever.
- Indien WO afgestudeerd; de kandidaat heeft minimaal één jaar relevante werkervaring
- Indien HBO afgestudeerd; de kandidaat heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring
- De kandidaat is in het bezit van een afgeronde WO diploma
- De kandidaat is minimaal 32 uur per week beschikbaar
- De kandidaat heeft minimaal één relevante referentie benoemd in zijn/haar cv

Toelichting op uur per week
32-40 uur bespreekbaar